Artykuł

Cele Enei: Bezpieczeństwo energetyczne, a zarazem stabilne dostawy w dobrych cenach

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Spółka Enea, która jest wiceliderem rynku energetycznego w zakresie produkcji energii, ma jasno sprecyzowane cele. Oczywiście, bierze współodpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne państwa, ale równocześnie inwestuje w rozwój sieci dystrybucyjnej, odnawialnych źródeł energii oraz technologii zapewniających klientom stabilne dostawy energii w akceptowalnych społecznie cenach.

„Grupa Enea, jako jeden z filarów krajowego rynku energetycznego, we współpracy z rządem wzmacnia bezpieczeństwo Polski. Jednym z naszych najważniejszych zadań jest zagwarantowanie 2,7 mln odbiorcom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. By sprostać temu wyzwaniu inwestujemy każdego roku przeszło miliard złotych w modernizację i rozbudowę sieci energetycznej, a także rozwój OZE” – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

To jednak nie wszystko, bo spółka dba o interesy swoich klientów.
„Równolegle Wspieramy Rządową Tarczę Solidarnościową, by chronić Polaków przed drastycznymi podwyżkami cen wynikającymi m.in. z agresji Rosji na Ukrainę. Tylko w I kwartale tego roku na zamrożenie cen energii przeznaczyliśmy blisko miliard złotych. Działania Enei dają naszym klientom niezbędne do codziennego funkcjonowania poczucie bezpieczeństwa” – tłumaczy prezes Majewski.

ZOBACZ NOWY SPOT GRUPY ENEA

Grupa Enea odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,7 mln klientów. Dlatego wspiera Rządową Tarczę Solidarnościową, dzięki której odbiorcy energii chronieni są przed drastycznymi podwyżkami cen energii, które są m.in. jednym ze skutków agresji Rosji na Ukrainę.

„Tylko w I kwartale 2023 r. na zamrożenie cen energii, czyli pomoc polskim rodzinom, Grupa Enea przeznaczyła blisko miliard złotych. Zaangażowanie Enei to nie tylko wkład finansowy, a także wprowadzone zmiany w organizacji pracy i dostosowanie systemów wspierających sprawną obsługę klientów korzystających z Tarczy” – informuje koncern.
Ponieważ nowoczesna sieć energetyczna jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, to Grupa Enea konsekwentnie modernizuje i unowocześnia swoją sieć dystrybucyjną na terenie północno-zachodniej Polski.

„Priorytetem jest zagwarantowanie klientom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii, ale także zwiększanie potencjału sieci do przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii” – podkreślono.

Cały czas prowadzone są inwestycje, które mają pomóc zrealizować postawione przed koncernem cele. Chociażby w I kwartale 2023 r. Enea Operator zakończyła kilka ważnych zadań inwestycyjnych w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, a już wiadomo, że w najbliższych miesiącach zakończone zostaną kolejnej.

„Wszystko dzięki konsekwentnej realizacji planu inwestycyjnego, w ramach którego rocznie w Grupie przeznaczany jest ponad miliard złotych na inwestycje w obszarze dystrybucji. W 2022 r. było to ponad 1,4 mld zł, plan na 2023 r. zakłada wydatki na poziomie 1,8 mld zł” – podkreśla Grupa Enea.

Oczywiście, jednym z kluczowych zadań jest przyłączania kolejnych mocy OZE. Obecnie na obszarze działania spółki przyłączonych jest ponad 158 tys. źródeł o łącznej mocy przeszło 4,7 GW. W samym 2022 r. spółka przyłączyła prawie 42 tys. OZE o mocy ponad 1,1 GW.

„4,7 GW mocy przyłączonych do naszej sieci OZE to już dziś więcej niż wynosi szczytowe zapotrzebowanie na moc na obszarze działania Enei Operator. W poprzednim roku maksymalne zapotrzebowanie wyniosło bowiem około 3,5 GW. Jednocześnie energia dostarczona w 2022 r. do odbiorców przez Eneę Operator w 24,7% była energią wyprodukowaną z OZE. A mocy z tzw. zielonych źródeł w północno-zachodniej Polsce nadal będzie dynamicznie przybywać”powiedział Marcin Gawroński, prezes Enei Operator.

„Aktualnie wydano warunki o przyłączenie do sieci ponad 6,7 GW nowych źródeł OZE. Każda nowa inwestycja spółki zwiększa możliwości sieci umożliwiając odbiorcom korzystanie z energii elektrycznej wytworzonej w lokalnych źródłach OZE” – zapewnia Grupa Enea.