Artykuł

Cel nr 1: Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wskazała kluczowy filar polskiej polityki energetycznej. „Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna były i są nadal naszymi absolutnymi priorytetami” – podkreśliła szefowa resortu. Podczas Kongresu 590 poruszono również zagrożenia związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

W Warszawie odbył się Kongres 590, podczas którego omówiono najważniejsze tematy dotyczące m.in. polskiej sytuacji gospodarczej. Oczywiście, nie zabrakło wątku energetyki, jej rozwoju, a także bieżących wyzwań i problemów.
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniała, że trwają prace nad zwiększeniem dostępności źródeł energii i dywersyfikacją kierunków dostaw.

„Doceniamy suwerenność energetyczną, a geotermia ją zapewnia. Połowa naszego kraju ma potencjał geotermalny, który musimy wykorzystać. Dlatego, chcąc dodać odwagi samorządom, pierwszy odwiert finansujemy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 100 proc.” – powiedziała.

Minister Moskwa podkreśliła też, że w ciągu ostatnich lat mamy do czynienia z niespotykanym dotąd rozwojem OZE w Polsce.
„Ostatnie miesiące przyniosły sukces zielonej energetyki w naszym kraju – aż 30% energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Już wkrótce spodziewamy się także przekroczyć liczbę 1,3 mln prosumentów w Polsce” – poinformowała.

Wyjaśniła też, że warunkiem technicznym niezbędnym do przeprowadzenia skutecznej transformacji jest intensyfikacja rozwoju sieci.
„Patrzymy z optymizmem w przyszłość, nie zapominając o wyzwaniach związanych z tak dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii. Inwestujemy w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych, magazynowanie energii oraz podejmujemy kolejne inicjatywy legislacyjne, które ułatwią przyłączanie nowych instalacji OZE” – dodała.

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska podczas panelu „Dokąd nas zaprowadzi zielona transformacja?” zwróciła uwagę, że polityka klimatyczna UE dotyczy nie tylko kwestii środowiskowych, ale także ingeruje ona w kwestie gospodarcze i społeczne, a w konsekwencji kształtuje naszą rzeczywistość.

„Wpływ polityki klimatycznej zarówno na podmioty gospodarcze, jak i na codzienne życie, stale rośnie. Niezbędne są inwestycje we wszystkich obszarach, aby ten wpływ nie był negatywny. Chodzi przede wszystkim o ograniczanie kosztów tej polityki, ale również o tworzenie zachęt do wprowadzania nowych rozwiązań” – wyjaśniła.
Wiceszefowa MKiŚ zaznaczyła, że Polska sprzeciwia się nadmiernym obciążeniom dla społeczeństwa, jakie wynikają z wymagań unijnych w zakresie celów klimatycznych i środowiskowych.

„Nasz miks energetyczny jest obciążony ogromnym bagażem, co nie zostało uwzględnione w pakiecie przygotowanym przez KE. Pakiet Fit for 55 jest w wielu miejscach nierealny pod względem czasowym, nieracjonalny, a także uderzy w najuboższych obywateli. Dlatego jesteśmy mu przeciwni” – powiedziała.
Zdaniem wiceminister Małgorzata Golińska, adaptacja do zmian klimatu wymaga przemyślanych działań.

„Propozycje Europejskiego Zielonego Ładu odwołują się do globalnych wyzwań, ale nie uwzględniają lokalnych uwarunkowań, np. tego, że w Polsce lasów przybywa. Pytanie, czy poprzez nieracjonalne regulacje UE osiągniemy cel, który założyliśmy. Obawiam się, że niestety zamiast, przeprowadzać transformację energetyczną, będziemy musieli wydawać środki na niwelowanie skutków, które te rozporządzenia wprowadzają” – podsumowała.