Artykuł

Budowa energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw o niskich dochodach – jak samorząd może uzyskać grant?

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

O dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach mogą się starać samorządy w całym kraju. Wnioski należy składać od 1 lutego. Pula wsparcia to ponad pół miliarda zł.

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, środki na dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach – łącznie nieco ponad 510 milionów złotych – pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, a w nioski można składać od 1 lutego 2024 r.

„Dofinansowane zostanie tworzenie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (mieszkania komunalne), mieszkań chronionych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego (TBS-y i SIM-y)” – wyjaśnia resort.

  • Jakie są kluczowe warunki uzyskania finansowego wsparcia? Może zostać udzielone, jeżeli:
    • wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie przekracza 52 kWh/(m2·rok);
    • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;
    • termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia musi zakończyć się do 31 sierpnia 2026 r.

„Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnego grantu (finansowe wsparcie w ramach planu rozwojowego) i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego” – podkreśla MRiT.

Wyjaśniono również, że w przypadku tworzenia energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach (w tym mieszkań komunalnych), dofinansowanie może wynieść maksymalnie 15 proc. kosztów przedsięwzięcia, a przy mieszkaniach dla gospodarstw domowych o średnich dochodach (mieszkania społeczne czynszowe, w tym SIM/TBS) – 25 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 r. Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/#c32226