Artykuł

Budowa elektrowni jądrowych w naszym kraju? Niemal 90% Polaków popiera takie przedsięwzięcia

Badania

Autor: PKEE

Z badania zleconego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednoznacznie wynika, iż Polacy popierają budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju. Niemal 90 procent ankietowanych udzieliło pozytywnej opinii, a prawie 77% zgodziłoby się, aby elektrownia powstała w pobliżu jego miejsca zamieszkania.

Szczegółowe wyniki badania przeprowadzonego w listopadzie kilka dni temu zaprezentowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wynika z niego, że 89,9% ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju, a zaledwie 7,2% jest przeciwnego zdania. Co ważne, istotnie zmieniły się wskaźniki „na korzyść” takich inwestycji.
„2023 rok przyniósł kolejny wyraźny wzrost liczby zdecydowanych zwolenników budowy elektrowni jądrowych w Polsce (61,7% w stosunku do 56,7 w 2022, 43,3% w 2021 i 31,7% w 2020 roku). Jednocześnie spadł odsetek osób raczej przeciwnych tego rodzaju inwestycji w kraju (3,3% w porównaniu do 5,7% w 2022 roku)” przekazało MKiŚ.

Przede wszystkim zwrócono uwagę, że większość badanych (76,6%) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania, a 20,9% jest przeciwnego zdania. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie wzrosła o 5% w porównaniu do roku poprzedniego.

Skąd tak wysokie poparcie? 87,3% Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Z kolei 91,5% jest zdania, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W badaniu uwzględniono również zróżnicowanie na płeć, wiek i miejsce zamieszkania:
– większymi przeciwniczkami są kobiety, a zwolennikami – mężczyźni.
– większe poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wyrażają osoby młode (pomiędzy 15 a 39 r.ż.) oraz starsze (60-75 lat).
– zwolennikami są częściej mieszkańcy dużych miejscowości tj. od 100 do 200 tys. mieszkańców (97,4%) i powyżej 200 tys. mieszkańców (90,5%). Przeciwnikami natomiast osoby zamieszkujące małe miasta od 50 do 100 tys. mieszkańców (13,9%).
– poparcie częściej wyrażają mieszkańcy województw: podlaskiego (96%), świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie (na poziomie 90%). Sprzeciw wyrażają mieszkańcy województwa łódzkiego (13%), wielkopolskiego (10%) i opolskiego (9%).

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę DANAE w dniach 15-30 listopada 2023 r., metodą CATI (wywiady telefoniczne) na grupie 2090 Polaków w wieku 15-75 lat.