Artykuł

Aplikacja PSE „Energetyczny kompas” – pokaże godziny szczytu systemu energetycznego

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne udostępniły aplikację mobilną „Energetyczny Kompas”, która pomoże w planowaniu używania urządzeń w taki sposób, by było to najbardziej korzystne dla systemu elektroenergetycznego oraz środowiska.

Jak tłumaczy PSE, aplikacja pokazuje tzw. energetyczne godziny szczytu. Są one wyznaczane na kolejny dzień (z wyjątkiem niedziel i świąt) i publikowane przed godz. 17.

„Są to godziny, w których prognozowane zapotrzebowanie będzie zaspokajane w największym stopniu przez elektrownie węglowe i gazowe. Elektrownie konwencjonalne muszą w tych godzinach pracować z największą mocą, a do pokrycia zapotrzebowania konieczna jest praca jednostek najmniej efektywnych, przez co najdroższych. W godzinach tych często występują również najniższe poziomy rezerw mocy, niezbędnej dla zbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego i zapewnienia jego bezpiecznej pracy” – wyjaśnia spółka.

W sytuacji bardzo napiętego bilansu pracują wszystkie dostępne moce wytwórcze, w tym także te najmniej efektywne, generujące najwięcej CO2 i produkujące najdroższą energię. Mechanizmy rynkowe powodują, że to właśnie te najmniej efektywne i najdroższe elektrownie będą wyznaczały cenę rozliczeniową energii elektrycznej w danej godzinie.

Aplikacja „Energetyczny Kompas” ułatwi świadome korzystanie z energii elektrycznej. Pokazywane są trzy rodzaje godzin:
– zielone to te, w których nie ma konieczności ograniczania zużycia energii elektrycznej.
– na żółto oznaczone są godziny szczytu – w nich szczególnie warto oszczędzać prąd.
– trzeci rodzaj to godziny czerwone – są one pokazywane tylko wówczas, gdy sytuacja w systemie elektroenergetycznym jest wyjątkowo trudna. Wówczas każda oszczędność jest bardzo ważna!

Więcej o pracy systemu i sposobach na oszczędzanie energii elektrycznej można dowiedzieć się ze strony https://www.energetycznykompas.pl/.