Artykuł

Aktualizacja strategii dotyczącej sektora energii. MKiŚ czeka na opinie ekspertów

Ceny energii

Autor: PKEE

Ponieważ konieczne jest przeprowadzenie aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii, to Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprosiło ekspertów do wzięcia udziału w prekonsultacjach i przedstawienia swoich opinii. Należy je zaprezentować do 30 czerwca br.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy, że obecnie prowadzone są prace mające na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii. Chodzi przede wszystkim o Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Politykę energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040).
Stąd inicjatywa, aby do udziału w ramach tych działań zaprosić ekspertów, którzy w formie prekonsultacji przestawią swoje propozycje zmian.

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w procesie zbierania opinii dotyczących krajowej wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej, a także kształtowania wkładu Polski w unijne cele klimatyczno-energetyczne do 2030 roku” – podkreślono na stronie gov.pl – „Celem tych konsultacji jest również ustalenie szans, wyzwań oraz niezbędnych działań, narzędzi i środków niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju sektora energii”.

Dlatego też – w celu zainicjowania szerokiej dyskusji – przygotowano prekonsultacyjny scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej, który odzwierciedla obecne trendy i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac nad kompleksową aktualizacją strategii energetycznej, która obejmować będzie wszystkie sektory gospodarki.
MKiŚ proponuje wypełnienie interaktywnego formularza, który ułatwi zgłaszanie uwag, ich analizę oraz opracowanie i podsumowanie wniosków. Równocześnie zasugerowano, aby w przypadku opisywania wyzwań transformacji, od razu przedstawiono sugerowane rozwiązania, poparte argumentacją, danymi i analizami.

Tutaj można wypełnić formularz KLIKNIJ

Jak czytamy na gov.pl, formularz jest preferowanym sposobem zgłaszania opinii i powinien być pierwszym wyborem interesariuszy. Jeśli konieczne jest przekazanie dokumentów w innym formacie (np. opinii opatrzonych podpisem elektronicznym, analiz, raportów, danych itp.) mogą one zostać również przesłane pod adres mailowy: kpeik@klimat.gov.pl

„(…) prekonsultacje stanowią dodatkowy etap zbierania opinii. Projektowane dokumenty strategiczne będą poddane pełnym konsultacjom publicznym i uzgodnieniom w późniejszym okresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – wyjaśnia MKiŚ.

Prekonsultacje będą trwać do 30 czerwca 2023 roku. Tego dnia formularz zostanie zamknięty i przesyłanie odpowiedzi po terminie nie będzie możliwe.