Artykuł

Agencja Fitch pozytywnie ocenia działania TAURONA. Perspektywa stabilna

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe ratingi TAURONA w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną.  Kluczem dla oceny wystawionej przez Agencję jest udział segmentu dystrybucja w Grupie TAURON.

W raporcie agencja Fitch po raz kolejny wskazała na dominującą pozycję regulowanego segmentu dystrybucji w EBITDA Grupy TAURON (73% w latach 2021-2022) oraz pozycję Grupy jako największego dystrybutora energii elektrycznej w Polsce. Zdaniem Agencji wpływ na ocenę mają również dobre wyniki finansowe Grupy TAURON w bieżącym roku.

„Analitycy agencji Fitch utrzymując ocenę TAURONA potwierdzili pozytywną ocenę Grupy TAURON determinowaną wynikami segmentu dystrybucja, co przekłada się na solidny i przewidywalny model działalności biznesowej – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.
I dodaje: „Fitch jednocześnie pozytywnie postrzega  proces wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, którego realizacja ułatwiłoby transformację Grupy i realizację celów opisanych w Zielonym Zwrocie TAURONA”.

„Agencja wskazała, że realizacja transakcji zbycia wytwórczych aktywów węglowych pozytywnie wpłynie na profil biznesowy TAURONA umożliwiając skupienie się na bardziej przewidywalnej, regulowanej dystrybucji energii elektrycznej i wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych” – informuje spółka. – „Zbycie wytwórczych aktywów węglowych wpłynie pozytywnie na profil kredytowy TAURON oraz postrzeganie Spółki w kategoriach spełniania kryteriów ESG, co jednocześnie przełoży się na zwiększenie zdolności do zaciągania finansowania dłużnego”.